Pages

quinta-feira, 27 de agosto de 2015

Tradução: Leylet hob


Leylet hob
ليلة حب
Uma noite de amor

ياللي عمرك ما خلفت ميعاد في عمرك
Você, que nunca tinha se atrasado, em nenhum momento em sua vida
الليلة دى غبت ليه..؟ حيرنى أمرك
Por que esta noite você se tornou ausente? Seu estado me confundiu
أخرك إيه عنى... ؟
Que final você define para mim?
مستحيل الدنيا عنى ... تأخرك
É impossível que a vida tire você de mim.
بالأمل مستنى ...
Estou esperando com esperança.
سهران.. تجينى.. يا حياتى.. واسهرك
Estou vigilante... venha para mim... minha vida, e eu vou ficar com você
تعالى..العمر كله نخلصه حب.. الليله دي
Vem cá, vamos encerrar nossa vida toda com amor, esta noite
تعالى شوق العمر كله نعيشه من القلب..الليله دي
Vem cá, vamos viver todo o anseio de nosso coração, esta noite
ما تخليش أشواقنا لبكره
Não deixe o nosso desejo para amanhã
ما تخليش فرحتنا لبكره
Não deixe a nossa felicidade para amanhã
كأن أول ليله للحب.. الليله دي..
Como é a primeira noite de amor, esta noite

يا حبيبى.. ونبض قلبى.. ونور حياتي
Meu querido, batida do meu coração, e a luz da minha vida
يا ابتسام ليلي وخياله وذكرياته
Minha noite sorri, e sua fantasia, e sua memória
هديت الدنيا هنا.. واتلهفت لك
O mundo tornou-se calmo aqui, e estão ansiosos por você
كلها معايا هنا... اتلفتت لك
Todo o mundo, comigo aqui, olhava para você
الربيع.. الورد.. النبع اللي جاري..
A primavera, a flor, a corrente
كلهم ويايا .. أهم مستنين
Tudo comigo, esperando por você
كلهم.. يا حياتى.. لك ..متشوقين..
Todos eles, querido, faltando você
لحبايبك دول .. ولقلبي أنا..
Para o bem deles, e para o meu coração
لليالي الشوق.. ونداها لنا..
Para as noites de saudade, e seus chamados para nós
ما تعذبناش
Não crucifique-nos.
ما تشوقناش
Não nos deixe ansiosos
وتعالى نعيش فرحتنا هنا
E venha viver a nossa felicidade aqui
تعالى..العمر كله نخلصه حب.. الليله دي
Vem cá, vamos encerrar nossa vida toda com amor, esta noite
تعالى شوق العمر كله نعيشه من القلب..الليله دي
Vem cá, vamos viver todo o anseio de nosso coração, esta noite
ما تخليش أشواقنا لبكره
Não deixe o nosso desejo para amanhã
ما تخليش فرحتنا لبكره
Não deixe a nossa felicidade para amanhã
كأن أول ليله للحب.. الليله دي..
Como é a primeira noite de amor, esta noite
لوكل حب.. في كل قلب.. اتجمعوا..أنا حبى أكتر
Se todos os amores de todos os corações fossem coletados, meu amor seria maior
ويايا ويايا.. وانت بعيد ويايا..
Comigo comigo, embora você esteja longe, mas você está comigo
خيال وشوق بيزيد... ويايا
Fantasia e entusiasmo crescente comigo
كل شىء حوالي.. بيفكرنى بيك..
Todas as coisas ao meu redor, me fazendo lembrar de você
كل نور ف عيني.. فيه ضحكة عنيك..
Todo o brilho dos meus olhos contém um sorriso de seus olhos
آدى الشموع اللى ابتسامتك نورت فوقها الدموع
Aqui estão as velas que seu sorriso acendeu e as lágrimas acima dele

آدى خطوتك.... آدي ضحكتك ... آدى همستك
Aqui estão os seus passos, seu sorriso, seu sussurro
ادي انت كلك ... نورك وظلك...ورقتك
Aqui está você, tudo de você, sua luz, sua sombra, sua gentileza
تعالى للأحلام.. للحب.. للالهام
Venha para os sonhos, para o amor, para a inspiração.
وقد ما يحلالنا.. نسهر.. وغيرنا ينام
E nós vamos ficar acordados, o quanto quisermos, e os outros vão dormir
تعالى..العمر كله نخلصه حب.. الليله دي
Vem cá, vamos encerrar nossa vida toda com amor, esta noite
تعالى شوق العمر كله نعيشه من القلب..الليله دي
Vem cá, vamos viver todo o anseio de nosso coração, esta noite
ما تخليش أشواقنا لبكره
Não deixe o nosso desejo para amanhã
ما تخليش فرحتنا لبكره
Não deixe a nossa felicidade para amanhã
كأن أول ليله للحب.. الليله دي..
Como é a primeira noite de amor, esta noite
ياللى فايت لليالى الحلوه والذكرى الجميله
Você está indo para as noites agradáveis e memórias agradáveis
ياللى ويايا بحنانك تحيى أمالى العليله
Você faz minhas esperanças doentes voltarem vivas por sua bondade
انت ويايا.. فى خيالى.. الليله دي.. وكل ليله
Você está comigo, em minha mente, esta noite e todas as noites
فى المكان ده يا حبيبى...
Neste lugar querido
ياما جينا.. وياما ضمتنا الليالى
Quantas vezes nós viemos, e o quanto a noite nos prendeu
فى المكان.. نفس المكان ده..
Neste lugar, o mesmo lugar
ياما طرنا ف العلالى.. الليله دي..
O quanto nós voamos no céu, esta noite
يا حياة روحى.. هنا ف نفس المكان
Oh minha alma, minha vida, neste lugar
جيت أنا وشوقى.. وقلبى.. والحنان..
Eu vim com o meu entusiasmo, meu coração e minha bondade
جينا نستناك.. جينا نترجاك
Viemos esperando por você
جينا نفرش بالأمل.. سكه خطاك..
Viemos cobrindo com esperança, seus passos pelo caminho
ومهما غبت على.. حتجينى بعد شويه
E, contudo, você tornou-se ausente, você vai vir para mim depois de um tempo
آخد ايديك فى ايديه.. واحضن عينك بعنيه
Tomarei as suas mãos e as colocarei entre as minhas e manterei seus olhos para mim
ونعيشها ليله عمر.. بكل عمر الدنيا..
E nós vivemos esta noite da vida


Leylet hob

yalli amrak ma khalqat miaad fi amrak
el leila di ghabt leih, heerni amrak
akhrak eih ani
mostaheel ed donia ani, ta akhrak
bal amal mestani
sahraan tajeeni ya hayaati wasahrak
taala hob il amr kola takhelsa hob el leila di
taala shouq al amr kola naeesh min alqalb el leila di
ma takhleesh ashwaaqna libokra
ma takhleesh farhetna libokra
ka'an awal leila lilhob el leila di
ya habeebi wanbad qalbi wanour hayaata
ya abtesaam leili wakhyaala wazkaryaata
hidyet ed donia hena watahfat lak
kolha maaya hena etlaffatet lak
er rabeea alward ennaba alli jaari
el leil alli saari
kolham wayaaya aham mostaneen
kolham ya hayaati lak matshouqeen
lahbaaibak doul walqalbi ana
lilayaali ash shouq windaahaalna
ma tazebnaash
ma tashouwqnaash
wataala naeesh farhetna hena
taala hob el amr kola nekhlasa hob el leila di
taala shouq al amr kola naeesha min alqalb el leila di
ma takhleesh ashwaaqna libokra
ma takhleesh farhetna libokra ka'an awel leila lilhob el leila di
low kol hob fi kol hob atjamawa ana hobi aktar
wayaayi wanta baeed wayayi
khiyaal washouq beyzeed wayayi
kol shay hawaaliyi beefakarni beek
kol nour fi aini feih dahka aneek
adi abatsaamtak ya habeebi wanta ghaayeb aashamowa
wadi ash shamowa illi abatsaamtak nowrat fouqha ed damowa
adi khatowtak adi hamestak adi dahektak
adi anta kolak nourak wadlak warqatak
taala al ahlaam lilhob lilaalhaam
waqad ma yajlaalna neshar wa gheer na yanaam
taala hob elamr kola nakhalsa hob el leila di
taala shouq al amr kola naeesha min alqalb el leila di
ma takhleesh ashwaaqna libokra
ma takhleesh farhetna libokra ka'an awel leila lilhob el leila di
ka'an awel leila lilhob el leila di
yalli faayet li el layaali el helwa wazekra eljameela
yalli wayayi bahnaanak tahyi amaali al aleila
anta wayayi fi khayaali el leila di wakol leila
fi elmakaan da ya habeebi
yaama jeena wayaama dametna el layaali
fi elmakaan nafs elmakaan da
yaama terna fi alaali el leila di
ya hayaa rouhi hena fi nafs elmakaan
jeet ana washouqi waqalbi walhanaan
jeena nasetnaak jeena naterjaak
jeena nafrash bal aman saka khataak
wamahma ghabt alayi hatjeeni bad showya
akhaz eedeek fi eedee waahdan ainak baniya
wanaeeshha leila amr bikol amr ed donia


Obs. As traduções deste blog são feitas a partir de outras disponibilizadas em inglês na internet. A tradução desta música foi acessada em : http://www.allthelyrics.com/ e a letra em : http://www.arabiclyrics.net/Oum-Kalthoum/Leilet-Hobb.php

Nenhum comentário:

Postar um comentário

É preciso transformar a música em dança, num movimento de fora para dentro, mas principalmente, num movimento inverso, externalizar os sentimentos, transparecer a alma, transformar o corpo em música, em dança, em arte. A unidade se faz em todos os sentidos. O seu estilo de dança não será criado. Ele já existe. Basta você abrir espaço para que ele possa surgir. Dance com alma!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...